ගාන්ධි වගේ එයාල උපවාස කළාට කවුරුත් ගණන් ගන්නෙ නෑ – අරුන්දතී රෝයි.

අරුන්දතී රෝයි පිරිමියෙකු ලෙස හඳුන්වාදීම නිසා ලංකාවේ එකRead More…

නමුත් ඒ කාලය ක‍්‍රමයෙන් ගෙවී ගොස් තිබෙනවා. – ටී. අන්ද්රාදි

මා දන්නා හැටියට සමසමාජය යන පත්තරය තමයි ඔබේ ලියන කියන කටRead More…

මියන්මාරය තවත් වීරවරියක් මිහිදන් කරයි: “අපේ ස්ත්‍රීන්ගේ ලේ රතුය”

දහඅට හැවිරිදි මා කියල් සින් Ma Kyal Sin පසුගිය බදාදා මිලිටරි ආනRead More…