පළාත නැවත විවෘත කිරීම සඳහා ඔන්ටාරියෝ ආණ්ඩුව පියවර තුනක සැලැස්මක්

වසංගතය මුළුමනින්ම සමනය කිරීමට සූදානමින් එළිමහන් විනෝRead More…

“ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවේ; මේ ලංකාව, මේ රටට ආදරයක් නැත්තන් ඕස්ට්‍රේලියාවට වෙලා ඉන්න.” – අපූරු අධිකරණ තින්දුවක්

ප්‍රධාන මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනය නතර කර ප්‍රභූ වාහන කිහිපRead More…

ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් තත්වය ගැන වොෂින්ටන් සරසවියේ සෞඛ්‍ය ප්‍රමිතික හා අගැයීම් පිලිබඳ ආයතනයෙන් බිය ජනක අනාවැකියක්.

Sri Lanka Brief අනුග්‍රහයෙනි ලෝකයේ බොහෝ රටවල කොවිඩ් තොරතුරු සපයRead More…

තියපු අඩිය ආපස්සට ගන්නෙ නෑ, රසායනික‍ පොහොර තහනම් කළ ලොව පළමු රට වෙන්න අපිට පුලුවන් – ජනාධිපති

ගත් පියවර ආපස්සට නොගෙන රසායනික පොහොර භාවිතය මුළුමනින්Read More…