ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ප්‍රජාවේ භාෂා සවිඥානකත්වය – මහාචාර්ය කෛලාසපති

ගැමි නාටක සම්ප්‍රදාය පිළිබඳ දීර්ඝ හැදෑරීම් තුළින් උකහRead More…

අඟහරු ග‍්‍රහයා මත ද්‍රවීය ජලය ඇති ‘විලක්’ ඇතැයි හෙළිවේ

අඟහරු ග‍්‍රහයා මත ද්‍රවීය ජලය ඇති ස්ථානයක් පිළිබඳ සාක්Read More…