මහා විහාර වංශික අමරපුර මහා නිකායේ පාර්ශව විසි දෙකක තොරතුරු

මහා විහාර වංශික අමරපුර මහා නිකායේ පාර්ශව විසි දෙකක තොරතුRead More…

මහාචාර්ය ජානක රුවන්පුර කැනේඩියානු සංක‍්‍රමණ සම්මානය සඳහා

කැල්ගරි විශ්වවිද්‍යාලයේ සහකාර උපකුලපති (ජාත්‍යන්තර) මහRead More…

සිංහබාහු’ හි ‘ප්‍රථම සිංහයා’ මාර්ක් ඇන්ටනී දිවි රඟමඬලින් බැසයයි

ශ්‍රී ලංකාවට නාට්‍යය සහ රංගකලාවක් හදුන්වාදුන් මහාචාර්යRead More…