සිංහබාහු’ හි ‘ප්‍රථම සිංහයා’ මාර්ක් ඇන්ටනී දිවි රඟමඬලින් බැසයයි

ශ්‍රී ලංකාවට නාට්‍යය සහ රංගකලාවක් හදුන්වාදුන් මහාචාර්යRead More…

කොළඹ මුහුදේ කිඹුල්ලු ගැන ඇත්ත නැත්ත – “මිනීකන්නෝ නෙවෙයි”

පසුගිය ජනවාරි තෙවැනි දා දෙහිවල ආශ්‍රිත මුහුදේ දී විසිතුRead More…

වැලිකඩ ඝාතන නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශ කෙරෙයි – පළමු විත්තිකරු නිදහස්

2012 වසරේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ දී ඇතිවූ ගැටුම්වල දී සිරකරුවනRead More…