ගෝත්‍රය ඉසුරුබර කරන්නට නෑවිත් අවසන් ගමන් ගිය දෙයියා

එක්සත් රාජධානියේ වෙරළ තීරයට සැතපුම් 9000කටත් වඩා එපිටින්, Read More…

දහසක් දනන් සුවපත් කල වෙද ඇසකී…. රහසක් වගේ අමතක වුන කතක් සකී….

විශේෂඥ වෛද්‍ය විනීතා රංජනී ප්‍රනාන්දු මහත්මිය අරලගංවRead More…

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ප්‍රජාවේ භාෂා සවිඥානකත්වය – මහාචාර්ය කෛලාසපති

ගැමි නාටක සම්ප්‍රදාය පිළිබඳ දීර්ඝ හැදෑරීම් තුළින් උකහRead More…

අඟහරු ග‍්‍රහයා මත ද්‍රවීය ජලය ඇති ‘විලක්’ ඇතැයි හෙළිවේ

අඟහරු ග‍්‍රහයා මත ද්‍රවීය ජලය ඇති ස්ථානයක් පිළිබඳ සාක්Read More…