ගෑනුන්ට වඩා බීමට ආදරෙයි” ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී සිරිලාල් කොඩිකාර

පිළිසඳර – විමලනාත් වීරරත්න ප්‍රවීණ ජනමාධ්‍යවේදී සිරිRead More…

දිලිප් කුමාර්, ඉන්දියාව සහ පාකිස්ථානය පමණක් නොව ලංකාව ද එක්සත් කළේය

දිලිප් කුමාර් දිවි හැර ගිය සොවින් පාකිස්ථානය සහ ඉන්දියRead More…

ඉතිබිසෝ ජාතකය හා ඉතිබිසෝ ජාතක කාව්‍යය – ශාස්ත්‍රීය සංස්කරණය සහ විමර්ශනය.

කතෘ-රංගන කුරුවිට ඉතිබිසෝ ජාතක කාව්‍යය ක්‍රි.ව. 1711 දී අලRead More…