දිලිප් කුමාර්, ඉන්දියාව සහ පාකිස්ථානය පමණක් නොව ලංකාව ද එක්සත් කළේය

දිලිප් කුමාර් දිවි හැර ගිය සොවින් පාකිස්ථානය සහ ඉන්දියRead More…

ඉතිබිසෝ ජාතකය හා ඉතිබිසෝ ජාතක කාව්‍යය – ශාස්ත්‍රීය සංස්කරණය සහ විමර්ශනය.

කතෘ-රංගන කුරුවිට ඉතිබිසෝ ජාතක කාව්‍යය ක්‍රි.ව. 1711 දී අලRead More…

බහිරව කන්දේ බුදු පිළිමයේ මුහුණ බැලුවේ ගහක බැඳපු ඉණිමඟකට නැඟලා

සිංගප්පුරුවේ සැතපෙන බුදු පිළි­මය සහිත විහාර ගෙයත් මගේ නRead More…