ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ගන්න දෙමළ ඩයස්පෝරාවෙන් දේශපාලන පක්ෂයක්

මෙරට සංවර්ධනය උදෙසා ඩයස්පොරාව දායක කර ගැනීම සංහිඳියාවට Read More…

ශ්‍රී ලංකාව විදෙස් ණය ගෙවීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි; බලපෑමට ලක්වන ණය මොනවාදැයි ඔබ දන්නවාද ?

රී ලංකාව විදේශ ණය වාරික හා පොලී ආපසු ගෙවීම තාවකාලිකව අත්Read More…

මේ අර්බුදය කිසිසේත්ම මා විසින් නිර්මාණය කළ එකක් නොවෙයි-ජනපති ජාතිය අමතමින් කියයි.

රටේ මේ වන විට උද්ගතවී ඇති අර්බුදය කිසිසේත්ම තමා විසින් නRead More…