ඇන්. ඇම්. ගේ 117 වන උපන් දිනය: විධායක ජනාධිපති ක‍්‍රමය අහෝසි කිරීම කවදාටත් වඩා කාලීනයි

ආචාර්ය ජයම්පති වික‍්‍රමරත්න ලංකා සමසමාජ පක්ෂයේ නායක, වRead More…

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ගන්න දෙමළ ඩයස්පෝරාවෙන් දේශපාලන පක්ෂයක්

මෙරට සංවර්ධනය උදෙසා ඩයස්පොරාව දායක කර ගැනීම සංහිඳියාවට Read More…

ශ්‍රී ලංකාව විදෙස් ණය ගෙවීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි; බලපෑමට ලක්වන ණය මොනවාදැයි ඔබ දන්නවාද ?

රී ලංකාව විදේශ ණය වාරික හා පොලී ආපසු ගෙවීම තාවකාලිකව අත්Read More…