පළාත නැවත විවෘත කිරීම සඳහා ඔන්ටාරියෝ ආණ්ඩුව පියවර තුනක සැලැස්මක්

වසංගතය මුළුමනින්ම සමනය කිරීමට සූදානමින් එළිමහන් විනෝRead More…

පවිත්‍ර දේශපාලනයේ හඟුරන්කෙත සලකුණ : රොහාන් අබේගුණසේකර

ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ මහත්වරු විරලය. මහත්මා දේශපාලනයේ නRead More…

වසංගතයෙන් ධනය ඉපයීම- රූපකමය කවුළුවක්- ලියනගේ අමරකීර්ති

කොරෝනා මර්දන අරමුදලට එකතු වූ කෝටි ගණන් මුදල් වැය වූයේ කෙRead More…