ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කුමන්ත්‍රණයක් ද?

8 අප්‍රේල් 2024, 12:35 GMT ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ තීරණාත්මක කාර්යRead More…

කාන්තාවන්ට තනිව සංචාරය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂිතද? සමාජ කථා බහක් මතුව ඇත්තේ ඇයි?

පාස්කු බෝම්බ පිපිරීම, කොවිඩ් වසංගතය සහ ආර්ථික අර්බුදය හRead More…

ජාතික ජන බලවේගයට අවස්ථාවක් ලබා දිය යුත්තේ ඇයි? ආචාර්ය දයාන් ජයතිලක කරුණු 10ක් කියයි

මෙරට දේශපාලන විචාකයෙකු මෙන්ම රාජය තාන්ත්‍රිකයෙකු වන ආචRead More…