කැනඩාව තව දුරටත් ලෝකයේ පොහොසත් රටක් නොවේ. අනෙකුත් රටවල් අප පසුකර යයි.

-Andrew Coyne ආර්ථික වර්ධනයේ අර්බුදය ගැඹුරු වෙමින් පවතී. 2023 අවසනRead More…

කෝටි හයක ලොතරැුයියක් ඇදුණු පොල් කඩන්නාට තවත් ලක්ෂ 20ක් ඇදිලා

කෝටි හයක ලොතරැුයියක් ඇදුණු පොල් කඩන්නාට තවත් ලක්ෂ 20ක් ඇRead More…

ආචාර්ය ඒ.ටී. ආරියරත්න: ශ‍්‍රී ලංකාවේ ගම්මාන 15,000කට සහන සැලසූ සර්වෝදය ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘවරයා

ශ‍්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සහ පුළුල් ම ව්‍යාප්තියක් සහිත රාRead More…

මාර්සෙල් ඩුශාම්ප්ගේ Marcel Duchamp මුත්‍රා පෝච්චිය නුතන දෘෂ්‍ය කලාවේ ගමන් මග සදාකාලිකව වෙනස් කලේ කෙසේද?

ප්‍රන්ශ ජාතික චිත්‍ර හා මූර්ති ශිල්පියෙකු මෙන්ම රචකයෙRead More…

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කුමන්ත්‍රණයක් ද?

8 අප්‍රේල් 2024, 12:35 GMT ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ තීරණාත්මක කාර්යRead More…