2023 ග්‍රේෂන් සාහිත්‍ය සම්මානය දිනූ දන්ත චිකිත්සකවරිය සහ පරිගණක ඉංජිනේරුවා

මෙවර පැවති 30 වන ග්‍රේෂන් සම්මාන උළෙලේදී 2023 වසරේ ඉංග්‍රීසRead More…

ICC ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ පළමු තරගය:වනිදු හසරංගට අමතක නොවන දිනයක්

2023 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීම වෙනුවෙRead More…