වැඩි වූ ඩීසල් මිල හමුවේ පෞද්ගලික බස් 80%ක් ධාවනයෙන් ඉවතට – සඳුදා සිට සියලු බස් ධාවනයෙන් ඉවත් වන ලකුණු!

වැඩි වූ ඩීසල් මිල යටතේ පෞද්ගලික බස් තවදුරටත් ධාවනය කළ නොRead More…

යුක්රේන ආක්‍රමණය: රුසියාව වෙනුවෙන් සටන්වැදීමට මැදපෙරදිග ස්වේච්ඡා භටයින්ට අවසර

ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින්, නැගෙනහිර යුක්රේනයේ දී රුසිRead More…

ඔල්ගා තොකර්චුක්ගේ The books of Jacob කෘතිය 2022 වසරේ ජාත්‍යන්තර බුකර් ත්‍යාගයට දිගු ලැයිස්තු ගත වේ.

ඔල්ගා තොකර්චුක්ගේ The books of Jacob කෘතිය 2022 වසරේ ජාත්‍යන්තර බුකර් Read More…