කොළඹ මුහුදේ කිඹුල්ලු ගැන ඇත්ත නැත්ත – “මිනීකන්නෝ නෙවෙයි”

පසුගිය ජනවාරි තෙවැනි දා දෙහිවල ආශ්‍රිත මුහුදේ දී විසිතුRead More…

තානාපති කාර්යාලය වසා දමා ඇෆ්ගනිස්තානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ගෙදර එයි!

ඇෆ්ගනිස්තානයේ කාබුල් නුවර පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාRead More…