පවිත්‍ර දේශපාලනයේ හඟුරන්කෙත සලකුණ : රොහාන් අබේගුණසේකර

ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ මහත්වරු විරලය. මහත්මා දේශපාලනයේ නRead More…

වසංගතයෙන් ධනය ඉපයීම- රූපකමය කවුළුවක්- ලියනගේ අමරකීර්ති

කොරෝනා මර්දන අරමුදලට එකතු වූ කෝටි ගණන් මුදල් වැය වූයේ කෙRead More…