හිසට ඇතිවූ බරපතළ තුවාල හේතුවෙන් විවාහක රූ රැජිණ රෝහල් ගත කෙරේ

ඊයේ රාත්‍රියේ පැවති ශ්‍රී ලංකා විවාහක රූ රැජිණ තරඟාවලියRead More…