අපහාසාත්මක කමෙන්ට් නිසා “Angela Hutti” මාධ්‍යවේදිනියගේ ෆේස්බුක් ගිනුම ශ්‍රී ලංකාවේ අයට නැරඹිය නොහැකි ලෙස අවහිර කරයි

ෆෝක්ස් මාධ්‍යවේදිනියක් මෙන්ම එම නාලිකාවේ කාලගුණ වාර්තRead More…

බිම්ශානි ජාසිං ආරච්චි: ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස් කාන්තාවන්ට උසස් වීම් අකැප ද? නීතිය කුමක් ද?

දැහැමි රණවීර බීබීසී සිංහල 19 පෙබරවාරි 2021 ශ්‍රී ලංකා පොලිRead More…