උතුරේ දූපත් 3ක බලශක්ති ව්‍යාපෘති චීනයට දීමේ සූදානම ගැන ඉන්දියාවෙන් දැඩි විරෝධයක් !

යාපනය අර්ධද්වීපය ආසන්නයේම පිහිටි ඩෙල්ෆ්ට්, නයිනතිව් සහRead More…

බහිරව කන්දේ බුදු පිළිමයේ මුහුණ බැලුවේ ගහක බැඳපු ඉණිමඟකට නැඟලා

සිංගප්පුරුවේ සැතපෙන බුදු පිළි­මය සහිත විහාර ගෙයත් මගේ නRead More…