ලොව පුරා “දරුවන්ගේ අනාගතය අනතුරේ” – විශේෂඥයෝ පවසති

දරුවෙකුට නිරෝගී ලෙස හැදී වැඩීමේ අවස්ථාව සහ ඔවුන්ගේ අනාගRead More…

ජන නාට්‍ය ආශ්‍රයෙන් තව නාට්‍ය සම්ප්‍රදායන් සොයා ගිය නාට්‍යකරුවා.

මෙයට කලකට පෙර එක් රාත්‍රි කාලයක දයානන්ද ගුණවර්ධනයන් එවකRead More…