Cosmic Vision

January 25, 2015 in විශේෂාංග

Cosmic Vision තීරුවේ 2014 ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් මාසවලදී ඉතාම දල වශයෙන් තර්කානු විද්‍යාත්මකව දැනට උදාවී ඇති ්ුම්රස්බ ්ටැ පිළිබඳව සඳහන් කළෙමු. මේ ්ටැ දෙ ්ුම්රස්බ යටතේ ලෝකයේ ඇරඹෙන වෙනස්කම් සහ පෘතුවිවාසි ජනතාවට එම යුගයේ කුමන ලෙස තම ජීවිතයට සහ අධ්‍යාත්මයට වර්ධනයක් ඇති කළ හැකිද යන්න මෙම තීරුවෙන් සහ ඉදිරි තීරුවෙන් සලකා බලමු.
්ුම්රස්බ ්ටැ දල වශයෙන් ආරම්භ වූයේ කි‍්‍රස්තු වර්ෂ 2000-2010 අතරේදීය. 2012 දෙසැම්බර් එහි වැදගත් ආරම්භක මං සලකුණක් ලෙස ද සැලකිය හැකි බව අධ්‍යාත්මික විද්‍යාර්ථයින්ගේ පොදු පිළිගැනීමයි. මෙම ්ුම්රස්බ යුගයවසර 2160ක කාලයක් පැවතීමට නියමිතය. මීට පෙර අප අවසන් කළ ඡුසිජැ්බ ්ටැ ආරම්භ වී කි‍්‍රස්තු පූර්ව 200 පමණය. එය අවසන් වුයේ කි‍්‍රස්තු වර්ෂ 2000-2010 කාලය අතරය. මීට පෙර තිබූ ඡුසිජැ්බ ්ටැ හි වැදගත් වර්ධනයක් නම් එහි මුල් අවධිවල ත්‍්සඑය යන සිද්ධාන්තය සමාජ සංස්කෘතීන් තුළ ප‍්‍රබලව වර්ධනය වීමයි. නමුත් එම යුගයේ අවසන් වසර 200-250 තුළ විද්‍යාව නම්වූ විෂයයෙහි වර්ධනයක් සමගම ආගම හා විද්‍යාව අතර ප‍්‍රබල ගැටුමක් සහ වෙන්වීමක් වර්ධනය වන්නට පටන්ගත් අතර ‘අන්ධ විශ්වාසයට විරුද්ධව ප‍්‍රබල අභියෝගයක් විද්‍යාව මගින් ඉදිරිපත් වීමයි. විද්‍යාව මෙන්ම භෞතිකවාදී මූලධර්ම උඩ ගොඩනැගුණු දේශපාලන, සමාජ දර්ශකයන්ද ආගමට විරුද්ධව ප‍්‍රබල අභියෝග මෙම අවසාන වසර 200-250 තුළ එල්ල කර ඇත. ්ුම්රස්බ යුගය ඇරඹෙන විට මෙම ගතිකයන්වල ප‍්‍රබල වෙනස්කම් ඇතිවන්නට පටන් ගනී. ්ුම්රස්බ යුගය පාලනය කරනු ලබන්නේ යුරේනස් සහ සෙනසුරු නැමති ප‍්‍රභවයන් මගිනි. යුරේනස් මානවයාගේ නිදහස සහ නිදහස් චින්තනය තහවුරු කරන අතර සෙනසුරු මනුෂ්‍යත්වයට උරුම ඉහළම සම්බන්ධතාවයක් මේ ලෝකයට ගෙන එයි. එය පුළුල් සංකල්පයක් අපට විග‍්‍රහ කළ හැකිය. ජාති, ආගම්, වර්ණ සංකල්පවල ප‍්‍රබල දියවීමක් මෙන්ම දිශා අටෙහිම සිටින ලෝක ජනතාව පොදු කර්තව්‍යයක් සඳහා සහ සාමය සඳහා එක්වීම මෙම යුගයේ ප‍්‍රබල ලෙස ආරම්භ වනු ඇත.
මේ යුගය තුළ වි‍්‍රද්‍යාවේ ඉහළම වර්ධනයක් සිදුවන අතර මිනිසුන් මතවාද මත බෙදීම නවතා තබා පුද්ගලික මට්ටමේ තමාගේ පරිවර්තනයක් මෙන්ම ඒ හරහා සමාජයේ ධනාත්මක පරිවර්තනයකට මුල් පුරනවා ඇත. United Nations යන්නේ මූලික පදනම අධ්‍යාත්මිකත්වයය.ි තනි වැකියකින් සඳහන් කළ හොත් නියම පරමාර්දර්ශයක් ළඟාකර ගැනීම උදෙසා Global Oneness Movement නැමති පරලෝක ජනතා ව්‍යපාරය ගොඩනැගීම මෙම යුගයේ මුල් වසර 20 ඇතුළතම දැක බලා ගත හැකි වනු ඇත. Aquarian Age හි ඇරඹීම පිළිබඳ වැදගත් කවියකින් මෙම මස තීරුව අපි අවසන් කරමු.
When the moon is in the Seventh House
And Jupiter aligns with Mars
The ‘Peace” will quite the planets
And love will steer the stars
This is the dawning of the Age of Aquarius
The Age of Aquarius
Aquarius
Aquarius
Cosmicසම්පත් දිසානායක

Share Button