කැනඩාවේ කළු ජාතිකයින්ගේ ඉතිහාසය

March 14, 2015 in විශේෂාංග

සෑම වර්ෂයක්ම පෙබරවාරි මාසය තුළ කළු ජාතීන්ගේ ඉතිහාසය සැමරීමේ උත්සවයන්ට හා අවස්ථාවන්ට කැනේඩාවේ අවස්ථාවක් හිමවේ. මෙම මාසය තුළ කළු ජාතික කැනේඩියානුවන් ගේ වර්තමානය හා ඉතිහාසය අභිමානයෙන් සිහිපත් කරනු ලැබේ. එසේම
…read more

Share Button

වාසු: අපේ පරම්පරාව අනාථ නොකරන්න.

March 14, 2015 in දේශපාලන

බොහෝ සේ සමීපද, බොහෝ සේ දුරද නොවන මිත‍්‍රත්වයට හුරු සබඳතාවයක් අවුරුදු තිහක් පමණ තිස්සේ ඔබ හා අප අතර වෙතැයි සිතමි. මම ඔබ මෙන් පක්ෂ කීපයක රස්තියාදු නොගැසූ සමසමාජ කාරයෙකු ලෙස
…read more

Share Button

මහාචාර්ය සේනක බණ්ඩාරනායක

March 14, 2015 in විශේෂාංග

පරපුරකට නායකත්වය දුන් මහා මිනිසෙක් ඔහු පරපුරකට නායකත්වය දුන් මහා ඇත් රජෙකි. පුරා විද්‍යාව පිළිබඳ මහජන කතිකාව නවීන අරුතකින් සමාජ මණ්ඩපය වෙත කැඳවීමට බල ඇණි නිර්මාණය කළේ ඔහුය. උස මහත
…read more

Share Button